Poprzez rejestrację na LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG wyrażasz zgodę, że nie będziesz wysyłał/a żadnych treści, które są fałszywe, zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, wyrażające nienawiść, napastliwe, obsceniczne, profanujące orientację seksualną, grożące, naruszające prywatność, przeznaczone dla dorosłych lub jakkolwiek naruszające polskie lub międzynarodowe prawo. Wyrażasz również zgodę na niepublikowanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, o ile nie posiadasz praw do tych materiałów lub pisemnej zgody właściciela praw do tych materiałów. Spamowanie, floodowanie, reklamy, łańcuszki, piramidy oraz podżeganie są również zabronione.

Zauważ, że nie jest możliwe dla LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG sprawdzenie poprawności wszystkich wiadomości. Pamiętaj, że LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG nie monitoruje na bieżąco wysłanych wiadomości, tak więc LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG nie jest odpowiedzialne za zawarte w nich treści. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Wiadomości wyrażają wyłącznie opinię autorów i niekoniecznie opinię LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG. Materiały umieszczone na LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG mogą zawierać nieścisłości i literówki. LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG zastrzega sobie prawo poprawiania według własnego wyboru ewentualnych błędów. LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG może również dokonywać wszelkich innych zmian w witrynie, materiałach, produktach, programach, usługach i cenach opisanych na LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG w każdej chwili bez uprzedzenia. Ktokolwiek uważa, że wiadomość jest niezgodna z regulaminem jest proszony o natychmiastowe powiadomienie LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG. LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG zastrzega sobie prawo do usunięcia w rozsądnym czasie łamiących regulamin treści, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne. Jest to proces ręczny, więc nie możemy skasować lub zmienić wiadomości natychmiast. Te zasady mają również zastosowanie do informacji o użytkowniku w jego profilu.

Za zawartość wysłanych wiadomości jesteś odpowiedzialny/a wyłącznie Ty. Ponadto, wyrażasz zgodę na rekompensatę i pozostanie nieszkodliwym dla LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG, jakichkolwiek powiązanych stron internetowych z LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG. LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG zastrzega sobie również prawo do ujawnienia Twojej tożsamości (lub jakichkolwiek powiązanych informacji zebranych w LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG) w przypadku formalnej skargi czy prawnych działań wynikających z Twojego użytkowania LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG.

Masz możliwość, po rejestracji, wybór dowolnej nazwy użytkownika. Zalecamy, abyś wybrał/a odpowiednią nazwę. Nigdy nie udostępniaj hasła do konta, które za chwile zarejestrujesz, jakiejkolwiek osobie poza LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG, z powodu bezpieczeństwa i dla zachowywania możliwości identyfikacji. Zgadzasz się również NIGDY nie używać konta innej osoby z jakiejkolwiek przyczyny. Jest również WYSOCE zalecane używanie złożonego i unikalnego hasła do konta, dla uniknięcia kradzieży konta.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG, będziesz mógł/mogła wypełnić szczegółowe informacje w profilu. Jesteś odpowiedzialny za wprowadzanie czytelnych i dokładnych danych. Jakakolwiek informacja, którą LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG uzna za niedokładną lub wulgarną z natury, zostanie usunięta, z lub bez wcześniejszych uwag. Odpowiednie sankcje mogą zostać nałożone.

Zapamiętaj, że z każdą wiadomością zapisywany jest Twój adres IP na wypadek, jeśli miał(a)byś zostać zbanowany/a na LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG lub zaszłaby potrzeba kontaktu z Twoim dostawcą internetu. Może się to zdarzyć tylko w przypadku większego naruszenia tej zgody.

Zauważ również, że to oprogramowanie umieszcza w przeglądarce Cookie, plik tekstowy zawierający różne informacje (takie jak Twoja nazwa użytkownika i hasło). Cookie jest używane TYLKO do utrzymania użytkownika zalogowanego/wylogowanego. Oprogramowanie nie zbiera ani nie wysyła żadnych innych informacji do Twojego komputera.

Wszystkie użyte na LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie, a ich wykorzystywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa.

Informacje zawarte na LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG podane są w celach informacyjnych. Reprodukcja, modyfikacja lub wykorzystanie tych informacji w inny sposób niż dla celów informacyjnych, kopiowanie lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości treści zawartych na LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG, a następnie publiczne udostępnianie lub dystrybucja przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu informacji (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), jak również nieuprawnione użycie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów pochodzących z LGMobile.pl - Mobilne Centrum LG może stanowić naruszenie praw autorskich i znaków towarowych oraz innych regulacji prawnych i podlega sankcjom cywilnym oraz karnym.